نمایشگاهی بر دیوار سنگی کانال

 

یکی از جذابیت های شهر لیدز انگستان کانال بسیار قدیمی دویست کیلومتری آن است که از مرکز شهر شروع می شود و تا بندر لیورپول ادامه می یابد و از آنجا به دریای آزاد راه می برد. در طول تمام این دویست کیلومتر، باریکه راهی برای قدم زدن و دوچرخه رانی وجود دارد که همگام با کانال از لابلای بوته های تمشک و درخت های شاخه در هم تنیده رد می شود.

فیلم چهار پنج دقیقه ای زیر را من در قدم زدن روزمره ام برای این صفحه با دوربین عکاسی گرفته ام (این روزها مردم با تلفنشان هم فیلم می گیرند چه رسد با دوربین عکاسی!). در بخشی از این فیلم از یک نمایشگاه دیواری در مسیر کانال تصویربرداری کرده ام که قصه اش شنیدن دارد.

خانم "کیسی اور"، یک امریکائی الاصل انگلیسی، ساکن دور و برهای لیدز، سال گذشته با دوچرخه دویست کیلومتر از لیدز تا لیورپول را پا زد تا در آنجا سوار یک کشتی باربری شده و به شیوه ایکه اجدادش از آمریکا به انگستان آمده بودند سفری به آمریکا بکند. او در یک سفر نه روزه ی استثنائی پس از طی حدود پنجهزار کیلومتر در اقیانوس به شهرک ساحلی چستر در آمریکا رسید. نمایشگاهی که بر دیوار کانال به تماشاست عکس هائی است که این عکاس مبتکر از این سفر گرفته و نامش را "از طریق آب" گذاشته است. او می گوید این آبراه کوچک تاریخ بزرگی دارد. از نقش پرافتخاری که در انتقال کالا بین دو قاره در عصر انقلاب صنتعی بازی کرد تا نقش شرم آوری که در بردن برده ها به بازار برده کشی آمریکا به عهده داشت.