تصویر “فرج سرکوهی” در اثری از من

استقبال قابل ملاحظه ای که از ویدیوی کوتاه “سعیدی سیرجانی” در نوشته قبلی ام شد مرا بر آن داشت که بخشی از همان فیلم “موج و آرامش” را که به ماجرای دردناک “فرج سرکوهی” مربوط می شود نیز از طریق این صفحه به نظرتان برسانم (طبق آمار یوتیوپ ویدیوکلیپ زنده نام “سعیدی سیرجانی” در بیست و چهار ساعت اول با بیش از هزار و سیصد بیننده جزو پرتماشاگرترین ویدیوها بود).
          لازم است بدانید که من وقتی فیلم “موج و آرامش” را می ساختم “سرکوهی” هنوز در بند بود و کسی خبری بیش از آنچه در این فیلم آمده از او نداشت. این بار هم مثل مورد قبلی نسخه انگلیسی این ویدیوکلیپ چهار دقیقه ای را به طور مجزا در یوتیوپ گذاشته ام.