خانه قلم

بشارت رسید که دوست خوب و شاعر واژه‌شناس، مهدی فلاحتی، سایتش را با عنوان «خانه قلم» راه‌اندازی کرده است. اگر یک بار سری به خانه‌ی قلمش بزنید و شعرهای نغز و یادداشت‌های پرنکته‌اش را بخوانید بعید می‌دانم هر از گاهی به آن برنگردید و هوائی تازه نکنید.

            «مهدی» در دوره‌ی آغازین نشریه وزین «آرش»، که همچنان به همت دوست دیگرم «پرویز قلیچ‌خانی» انتشارش ادامه دارد، مقام سردبیری را به عهده داشت. اگر بخواهید بیش از این از او، و از کتاب‌های انتشار یافته‌اش بدانید بهترین مرجع همین سایت تازه راه‌افتاده‌ی «خانه قلم» است.