برای دستگرمی!

تا در این خانه‌ی تازه در یک مجتمع دانشگاهی در لیدز جا بیافتم، و کار و بارِ درس و کلاس را روبراه کنم که دستم به نوشتن برود، یک ویدئو تازه از ترانه‌ای زیبا از خوزه مرسه را در این صفحه می‌آورم که سخت تازه و زنده و گرم است. من قبلا این ترانه را که «هوا» نام دارد به صورت یک فایل صوتی، با کیفیتی نه چندان خوب، در این صفحه آورده بودم ولی این ویدئوئی که در زیر خواهید دید، اجرائی است تازه که با کیفیتی در خور برایتان می‌گذارم.

«پنجره را بگشا

که بامدادان

تازه شود هوای اتاق و آشپزخانه.

بگذر هوا

هوای تازه

از خانه.

بگذر هوا

که در را به رویت گشاده ایم

شادمانه