دلتنگی

کاش یکی از زائرانِ پاکدلِ این صفحه بداند و به من بگوید این سوره از کدام پیامبر است که با این آیه آغاز می‌شود که:

هرچه شکفتم، تو ندیدی مرا

رفتی و افسوس نچیدی مرا

و با این آبه پایان می‌یابد:

می‌رسم اما به تو روزی دگر

پنجره را باز گذاری اگر!

1 comment

 1. تو ندیدی مرا
  هر چه شکفتم تو ندیدی مرا
  رفتی و افسوس نچیدی مرا
  رفتی و افسوس نچیدی مرا
  ماندم و پژمرده شدم ریختم
  تا که به دامان تو آویختم
  تا که به دامان تو آویختم
  هر چه شکفتم تو ندیدی مرا
  رفتی و افسوس نچیدی مرا
  رفتی و افسوس نچیدی مرا
  ماندم و پژمرده شدم ریختم
  تا که به دامان تو آویختم
  تا که به دامان تو آویختم
  (دکلمه):”دامن خود را متکان ای عزیز
  این منم ای دوست به خاکم مریز”
  دامن خود را متکان ای عزیز
  این منم ای دوست به خاکم مریز
  وای مرا ساده سپردی به باد
  حیف که نشناخته بردی ز یاد
  حیف که نشناخته بردی ز یاد
  همسفر بادم از آن پس مدام
  میگذرم بی خبر از بام وشام
  میرسم اما به تو روزی دگر
  پنجره را باز گذاری اگر
  پنجره را باز گذاری اگر
  http://music.tirip.ir/song/24858.htm
  http://pms-backup.com/g.htm?id=24858

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *