با شرمندگی!

همین حالا، با یادآوری دوستی، متوجه شدم که بخشی نسبتا طولانی و بسیار مهم از جزوه‌‌های دو و سه‌ی رمان آلبوم خصوصی، در اثر یک مشکل تکنیکی، از نوشته حذف شده است. اگر دارید داستان را دنبال می‌کنید حتما این دو جزوه را دوباره بخوانید (در واقع پاراگراف‌های پایانی‌ آنان را). در جزوه شش هم، با کمال شرمندگی، یک پاراگراف تکرار شده بود که تصحیح شد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *