TAKE 7

تعطیلات چند روزه‌ی خاج پرستان این فرصت را فراهم کرد که من دستی بالا بزنم و سایتی به زبان انگلیسی برای خودم دست و پا کنم تا همکاران غیر ایرانی من هم دستکم چهار کلام از من بشنوند. نام سایت را همانی گذاشتم که بیست سال است با فیلم‌های در خارج ساخته شده‌ی من پیوند خورده است یعنی سایت “برداشت 7” که به انگلیسی‌اش البته می‌شود “TAKE 7“.

            حالا که ساعت دارد به سه صبح نزدیک می‌شود دیدم سایت تازه به حدی سر پا شده است که بتوانم این دو خط را در معرفی‌اش بنویسم و با دلی آسوده سر بر بالین بگذارم. اگر چه از فیلم و مطلبی که در همین صفحه ندیده باشید در آن صفحه خبری نیست ولی اگر وسوسه شدید که نگاهی به شکل و شمایلش بیاندازید این شما و این هم لینک مربوطه!

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *