دو گام به پیش و نیم گام به پس!

اجرای افتتاحیه فیلم-نمایش “مصدق” در “ارونج کاونتی” در سالنی با شکوه که حضور پانصد نفر تماشاگر مشتاق با شکوهترش کرده بود با توفیقی چشمگیر، شنبه شب گذشته، به سرانجام رسید و من و همکارانم که مستِ تشویقهای پُر شور تماشاگران بودیم همان شبانه بار و بندیل صحنه امان را در وانتی چپاندیم تا به “سن دیه گو” برای اجرای روز یکشنبه برسیم؛ اجرائی که اگر دروغ نگفته باشم گرمتر و پرشورتر از اجرای افتتاحیه از کار در آمد. و چه حالی دادند به تک تک ما این تماشاگران قدرشناس در هر دو اجرای نامبرده. [راستی کی بود می گفت ایرانیان مقیم کالیفرنیا از هر کار جدی و سیاسی گریزانند!؟]

از گذشته بگذریم و به آینده بپردازیم؛ به آینده نزدیک که به همین اجرای شنبه آینده ما در تورنتوی کانادا مربوط می شود و در طول هفته جاری اصلی ترین مشغله ذهنی من بوده است. و عجیب اینکه این گرفتاری هم به مسئله ویزای هومن آذرکلاه بازیگر نقش سرتیپ آزموده باز می گردد. ماجرا این است که ویزای آمریکای هومن فقط برای یک بار ورود به آمریکاست و اگر او با ما به تورنتو بیاید دیگر نمی تواند به آمریکا برگردد. چنانچه از برنامه ریزی نمایش ما پیداست ما بلافاصله پس از اجرای تورنتو باید به آمریکا بازگردیم و اجراهای بعدی را پی بگیریم. این است که وقتی هفته پیش وکیل ما در مورد تبدیل ویزای تک ورودی هومن به ویزای چند ورودی، آب پاکی را روی دستمان ریخت چاره ای جز قبول این واقعیت نداشتیم که اجرای تورنتو، و البته تنها همین یک اجرا را، باید بدون هومن به انجام ببریم به ویژه آن که تمام بلیتهای این اجرا پیش فروش شده اند و سخن از به تعویق انداختن این برنامه نمی توان گفت.

راه حلی که به اعتقاد من و همکارانم تنها راه حل عملی در این لحظه بود این بود که کس دیگری را برای اجرای نقش سرتیپ آزموده در نظر بگیریم و تمرین بدهیم. حالا ببینید در بحبوحه ی گرفتاریهای آمادگی برای اجرای آخر هفته پیش، چه کار حساس دیگری به کار ما افزوده شد. این است که از چند روز پیش “فرزین بُستجانی” که در نقش کوتاه “حسین نواب” وزیر مختار ایران در هلند ظاهر می شود دارد خودش را برای تغییر نقش آماده می کند تا جای خالی هومن را در تورنتو پر کند؛ کاری که در این فرصت کوتاه سخت و طاقت فرساست. اما هیچ کاری نیست که با پیگیری و پشتکار به سامان نرسد و این خصلت نیکو را من در همولایتی هنرمندم فرزین بستجانی به خوبی سراغ دارم.