هر دم ازاین باغ بری می رسد!

برنامه ریزی نمایش مصدق در ده شهر بزرگ آمریکا و کانادا بالاخره به سرانجام رسید و به موازات آن پوستر و آنونسهای تلویزیونی جدید آماده شد و من تا یکی دو روز دیگر می توانم با خیالی آسوده به هلندِ از بیرون یخزده و از درون گرم و گرمابخش، برگردم. پوستر تازه را این بار دوست هنرمندم “فرهاد” طراحی و اجرا کرده که از شکسته نفسی دوست ندارد نامی از او بیاورم!

 

 و اما دوست هنرمند دیگری که اسم کوچکش را هم نمی دانم، لوگوئی را که مشاهده می کنید درست کرده و فرستاده که سخت به دلم نشسته است.

با سپاس از این دو عزیز، و از شما یاران پیگیری که مرتب به این صفحه سر می زنید یادداشت کوتاه امروزم را با ارائه این دو کار هنری جالب خاتمه می دهم.