دو ایمیل مصور

دو ایمیل از دو دوست عزیز داشتم که بیش از اینکه به من مربوط باشند به دو عزیز دیگر مربوط می شدند. از فرستندگان، یکی آقای پستچی است که عکسی از سنگ گور زهرا کاظمی برایم فرستاده و نوشته است که عکسهای بیشتری هم دارد که اگر هنوز با استفان هاشمی، فرزند او تماس دارم برایش بفرستد.

نامه دیگر را خانم افسانه دقیقیان برایم فرستاده که طرح روی جلد کتاب “از دور بر آتش” من کار او بوده است، نامی که اکنون روی وبلاگ من است (این کتاب سالها پیش در کانادا به همت نشر افرا در آمده است). افسانه هم از من خواسته اگر با سهراب مختاری پسر محمد مختاری در تماس هستم به او بگویم که او عکسهای بسیاری از دیدار پدرش از کانادا در اختیار دارد که باید برای سهراب جالب باشند، بخصوص عکسی که از محمد در نزدیک آبشار نیاگارا گرفته است.

این را نوشتم تا به گوش این دو جوان عزیز برسد و این فرصت را از دست ننهند. من البته از هر دوی آنها خواهش کردم که عکسها را برای من هم بفرستند اما تا رسیدن آنها همان عکسی که آقای پستچی برایم فرستاده را در اینجا برای شما می آورم با این شعار که از عمق قلبم بر این قلم جاری می شود:

ننگ آمران و عاملان این جنایات، همچون نام نجیب این دو قربانی شب پرستان، جاودان باد!