پایان یک دوره

با آخرین اجرای نمایش “مصدق” در گوتنبرگ سوئد همکارانم پس از یک ماه کار فشرده و سخت اما دلچسب و پربار به محلهای اقامتشان بازگشتند، به استکهلم و پاریس و فرانکفورت و لس انجلس و سانفرانسیسکو و شهرهای مختلف هلند. خودم هم باورم نمی شود که توانسته باشم این همه آدم را از این گوشه و آن گوشه جهان دور هم جمع کنم و با دو ماشین بزرگ کرایه ای در طول یکماه بیش از هشت هزار کیلومتر در سراسر اروپا بگردانم.

بازتاب اینکار را مسلما در رسانه های مختلف دیده اید. در پایان همین مطلب هم گزارش کوتاه “صدای آمریکا” را برایتان خواهم گذاشت که اگر تمایل داشتید بتوانید بشنوید، با این قول و قرار که در روزهای آینده کمتر از “مصدق” حرف بزنم و تا جائی که می توانم به مطالب دیگری که بدانها نیز علاقمندید بپردازم، مثل راز موسیقی کولیها، رمز سربسته قصه پردازی، و قصه بی پایان عشق!

[فایل صوتی] مصاحبه با صدای آمریکا