“مصدق” در لندن

دیشب از لندن بازگشتم جائی که شب پیش از آن “مصدق” را در سالنی مملو از تماشاگران پر مهر و مشتاق بر صحنه بردیم.

moss.london2.JPG

چه تاسفی خوردم از اینکه دهها نفر موفق به خرید بلیت نشدند و بی اغراق بیش از صد درخواست تلفنی برای روزو بلیت را به ناچار بی پاسخ گذاشتیم. من حتی برای کسانی که پشت در مانده بودند در اتاق فرمان، جائی که خودم پشت میز نور و اسفندیار منفردزاده پشت میز صدا نشسته بودیم، چند صندلی گذاشتم تا به چند تن از آنها جا بدهم اما دقایقی پیش از شروع، با اعتراض مدیر انگلیسی سالن مواجه شدم و صندلیها را جمع کردم، چرا که از نظر امنیتی کسی حق نشستن در اتاق فرمان را نداشت. جدا از این، در لندن یکی از موفقترین اجراها را پشت سر گذاشتیم. تماشاگران ما در لحظه لحظه نمایش با بازیگران ما همراه بودند، با طنزهای شیرین مصدق می خندید و در لحظات دلشکستگی او گریان می شدند. نمایش با محبتی سرشار از خلوص تماشاگران که به پا ایستاده بودند و هنرمندان کشورشان را که علیرغم همه مشکلات و محدودیتها  تلاش کرده بودند تا کاری در خور فرهنگ و هنر این ملت فرهیحته ارائه دهند، با کف زدنهای ممتد تشویق می کردند.

اجراهای دیگر هم تا کنون کم از این نداشتند. اجراهای برلین و آمستردام و فرانکفورت و بویژه اجرای کپنهاک که علیرغم امکانات محدود سالن یکی از بهترین اجراهای ما از کار در آمد. پس فردا هم عازم استکهلم و گوتنبرگ در سوئد هستیم که با این دو اجرا تور اول اروپائی ما با هشت اجرا خاتمه خواهد یافت. برنامه ریزی برای تور امریکا و کانادا همچنان ادامه دارد و تور دوم اروپا به دلیل استقبال بی نظیر تماشاگران در آینده ای نزدیک برنامه ریزی خواهد شد.

مطلب خودم را با گزارش مفصل و جالب توجه “شاهرح گلستان” پایان می دهم که قبلا از رادیو “بی بی سی” پخش شده و من همین امروز موفق به شنیدنش شدم. [فایل صوتی]