از فیلم/نمایش “مصدق”

با پیوستن دو بازیگر سرشناس و تازه نفس، “کامران نوزاد” و “علی پورتاش”، به جمع بازیگران فیلم/نمایش “مصدق…” به زودی کار تمرین مجدد را آغاز خواهم کرد چرا که مشفول برنامه ریزی اجرا در شهرهای بزرگ اروپا در ماه اکتبر هستیم (تا کنون اجرا در روز شنبه هشتم اکتبر 2005 در پاریس و یکشنبه نهم اکتبر در لندن مشخص شده). بنابراین نمایش این بار به جای سه بازیگر، ناصر رحمانی نژاد، هومن آذرکلاه و علی کامرانی، با پنج بازیگر به روی صحنه خواهد رفت. قدمشان مبارک!

کامران نوزاد

علی پورتاش

حقیقت این است که من برای اجرای این کار در مراسم بزرگداشت مصدق در کلن (ماه می گذشته) به ناچار تن به محدودیتهای بسیاری داده بودم. یکی کوتاه کردن متن و حذف برخی صحنه ها بود چرا که وقت کافی برای اجرای نمایش در اختیارمان نبود. دوم اینکه هومن آذرکلاه و علی کامرانی به تقاضای من هر کدام بیش از یک نقش را بازی کردند چرا که در غیر این صورت امکان اجرا در روز موعود وجود نداشت. و در نهایت روی صحنه بردن یک کار مختلط فیلم و نمایش در سالنی بود که نه امکانات نمایش فیلم و نه امکانات اجرای نمایش را به شکل کامل داشت!

            با اینهمه، توفیق اجرای نخستین در کلن که به همت برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت به خوبی برگزار شد، تقاضا برای اجراهای تازه را افزایش داد و ما حالا با بازیگرانی بیشتر کار را در سالنهای تئاتر حرفه ای در پاریس و لندن در اکتبر آینده آغاز خواهیم کرد و سپس به شهرهای دیگر خواهیم رفت. شاید بد نباشد همینجا بگویم که “کامران نوزاد” در نقش رئیس دادگاه نظامی و “علی پورتاش” در نقش دکتر غلامحسین مصدق در اجراهای تازه در کنار “ناصر رحمانی نژاد” در نقش دکتر مصدق، “هومن آذرکلاه” در نقش سرتیپ آزموده و “علی کامرانی” در نقش سرهنگ خدیوی رئیس ساواک کرج، ظاهر خواهند شد.

            حالا با اینهمه تغییر که در کاملتر کردن متن و تکمیل بازیگر و جز اینها رخداده فکر کردم چرا به احترام تمامی تماشاگرانی که عنوان طولانی “مصدق: تابستان، پائیز، زمستان” در دهانشان نمی گردید و به سادگی این فیلم/نمایش را “مصدق” می نامیدند عنوان آن را به “مصدق” تغییر ندهم. باز هم در باره برنامه ریزی برای اجرای “مصدق” در همین صفحه برایتان خواهم نوشت.