قصه خوانی خصوصی!

برخی از گروههای اجتماعی بسته به موقعیت ویژه شان همواره از برخی امتیازات برخوردار بوده اند که موجب رشک گروههای دیگر بوده است. نمونه از این دست کم نیست. در همین ایران امروز که برای جدائی زن و مرد نه تنها در اتوبوس و کلاس دانشگاه که در دریای خدا هم دیوار می کشند تا ناموس مسلمانان را از گزند ناهمجنسان نجات دهند عده ای هستند که استخر خصوصی دارند و “اجناس متضاد” بی دغدغه از غضب نایبان خدا همچون دوزیستان در آن شنا می کنند!

            ما زندانیان سابق دوره شاه هم به یمن چند صباحی آب یخ خوردن در زندانهای ساواک این امتیاز اختصاصی را داریم که با نامداران اهل قلم و هنر همبند بوده ایم و خاطرات مشترکی ما را به هم پیوند می دهد. و این پیوند عمیق گاهی این امکان استثنائی و “لوکس” را برایمان فراهم می کند که مثلا فیلمی را پیش از نمایش عمومی بر پرده اختصاصی خانه مان ببینیم یا مثل همین چند شب قبل مستمع قصه خوانی خصوصی قصه نویس خوبی باشیم مثل علی اشرف درویشیان که از ایران آمده و شبی را در خانه من مهمان بوده است.

علی اشرف در حال خواندن قصه “کیسه”

 

خاطره ی مشترک شیرینی که علی اشرف و نسیم خاکسار از یک زندانی در زندان قصر داشتند (که البته من او را به یاد نمی آورم) موجب شد تا علی اشرف پیشنهاد کند قصه ای را که بر مبنای شخصیت او نوشته برایمان بخواند. من هم که معمولا از تنبلی هم که شده از فیلمبرداری در اینطور موارد طفره می روم دلم نیامد دوربینم را نکارم و سرتاسر قصه خوانی اختصاصی درویشیان را ضبط نکنم. نام قصه “کیسه” است که در مجموعه ای از قصه های کوتاه او با عنوان “از ندارد، تا دارا” به تازگی در تهران تجدید چاپ شده. “کیسه” ماجرای همان زندانی عجیب و غریب است که درویشیان نام عجیب و غریب تر “طاطاعی” را بر او نهاده که کیسه ای دارد همچون کشکول شامورتی های قصه های سمک عیار و شیرویه نامدار! درویشیان محتوای کیسه ی “آقای طاطاعی” را با ظرافتی تمام در 60 قلم صورت برداری کرده که با ذکر چندتای آنها قال قضیه را می کنم و باقی را به خواندن قصه های خواندنی او ارجاع می دهم:

13. چند عدد جوراب پاره و کار کرده برای استفاده از نخ آن

27. چند عدد دکمه بزرگ و کوچک

29. یک تکه چوب به اندازه نیم متر

43. یک توپ تخم مرغی

44. یک پاکت آلوی خشک کپک زده

51. مقداری تخم گلهای مختلف در یک پاکت که هیچگاه فرصت کاشتن آنها را در باغچه نیافته است

54. چند تکه کش بیرون آورده شده از شرتهای کهنه

55. چند عدد هسته هلو

57. چند گلوله نخ باز کرده از جوراب …