مصدق در لاهه

استقبال دوستان از عکسهائی که تا کنون در طول تمرین فیلم/ نمایش “مصدق: تابستان، پائیز، زمستان” برداشته ام و در این صفحه به نمایش گذاشته ام چنان است که تشویقم می کند عکسهای دیگری را هم در اینجا بیاورم. باید به یاد داشته باشید که ما در سالن کوچکی در روستای محل اقامت خودم در هلند که از شهرداری اجاره کرده ام بدون دکور و لباس و گریم تمرین می کنیم. بنابراین عکسها با آنچه در روز 21 ماه می در کلن روی صحنه خواهید دید از این نظر تفاوت بسیار خواهد داشت. عکسی که امشب برایتان انتخاب کرده ام هومن آذرکلاه را در نقش دکتر غلامحسین مصدق نشان می دهد که در لابی هتلی در لاهه با پدرش دکتر مصدق (ناصر رحمانی نژاد) در حال گفتگو است. امیدوارم آنرا بپسندید.