باز هم از مصدق…

با نزدیک شدن روز 21 ماه می که اولین اجرای فیلم/ نمایش “مصدق: تابستان، پائیز، زمستان” در چهارچوب بزرگداشت سالروز تولد دکتر مصدق انجام خواهد گرفت تمرینات را با شدتی بیش از پیش دنبال می کنیم. گاهی ویرم می گیرد عکسی از بازیگران در حال تمرین بگیرم ولی بقدری کارمان فشرده است که وقت برایش پیدا نمی کنم. امروز اما توانستم چند عکس بگیرم تا بهانه ای برای نوشتن مجدد در این صفحه بیابم. یکی از آنها را در اینجا می آورم و سخن را کوتاه می کنم. عکسی است از علی کامرانی که در نقش سرهنگ خدیوی رئیس ساواک کرج ظاهر می شود با ناصر رحمانی نژاد در نقش دکتر مصدق. کامرانی علاوه بر بازی، کار سنگین تدارکات و مدیرت صحنه را هم بر دوش می کشد.