گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم

اگر این روزها مثل سابق هفته ای دو سه بار پشت این کامپیوتر نمی نشینم و به امید تماس با شما مطلب تازه ای نمی نویسم به این معنا نیست که به زبان شیرین همولایتی ام “نیمای یوش” از یادتان کاسته باشم. نشانه اش این که تا وقت گیر می آورم و بهانه ای برای تجدید تماس می یابم چند خطی قلمی می کنم. مثل حالا که پس از چند روز فرصت کردم مصاحبه “هومن آذرکلاه” را از طریق اینترنت در باره کاری که به دست دارم بشنوم و بلافاصله فرصت را غنیمت شمردم تا با گذاشتن آن در این صفحه راهی به دل دوست باز کنم. و برای اینکه در صفحه آرائی هم کم نیاورم دو عکس از “ناصر رحمانی نژاد” و “هومن” را که در حین تمرین برداشته ام همینجا می آورم. همانطور که پیش از این نیز گفته ام “ناصر ” در نقش “دکتر مصدق” و “هومن” در لباس “سرتیپ آزموده” در کار من ظاهر می شوند. این دو عکس را فعلا داشته باشید تا باز هم بهانه ای برای تماس با شما بتراشم!

برای شنیدن مصاحبه هومن آذرکلاه با رادیو فردا روی [فایل صوتی] کلیک کنید.