با سلامی دوباره

گرچه به دلیل کار سنگین آماده شدن برای اجرای 21 ماه می در مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق در کلن موقتا نوشتن منظم روزنوشتها را به تعویق انداخته ام اما از آنجا که دوستان پر مهرم همچنان به این صفحه کوچک سر می زنند فکر کردم فایل صوتی مصاحبه ای که دیروز از “رادیو فردا” پخش شد و دوست خوبم “شهرام میریان” باعث و بانی اش بود را همینجا برایتان بگذارم تا اگر مایل باشید بیشتر در مورد فیلم/ نمایش “مصدق: تابستان، پائیز، زمستان” بدانید به آن گوش کنید. سه چهار دقیقه بیشتر طول نمی کشد.


[فایل صوتی مصاحبه]