“هوا” ی خوزه مِرسِه

“خوزه مِرسه” مثل اغلب خوانندگان نامدار کولی از سنین کودکی آوازه خوانی را آغاز کرد. او شش ساله بود که با خوانندگان دیگر در کافه های اندلس در جنوب اسپانیا روی صحنه رفت اما در اوائل دهه هفتاد میلادی، یعنی سی سال پیش بود که با انتقال به مادرید و پیوستن به نسل تازه ای از خوانندگان و نوازندگان فلامنکو مثل “پاکو دِ لوسیا” و “کامارون، که از این دو قبلابرایتان نوشته ام، ویژگی و گیرائی صدای رسایش کشف شد و او را به شهرت و محبوبیت رساند.


راستش چون عازم سفر کوتاهی به پاریس برای کار و بار معموله ام هستم سخن را کوتاه می کنم، و تا حسی از این صدای رسا داشته باشید یک فایل صوتی و یک فایل تصویری، که هر کدام به دو دقیقه هم نمی رسند، را در دسترستان می گذارم. و نیز ترجمه آزادی از بخشی از همین ترانه را که “هوا” نام دارد.


[فایل صوتی]


[فایل تصویری]


 


“پنجره را بگشا


که بامدادان


تازه شود هوای اتاق و آشپزخانه.


بگذر هوا


هوای تازه


از خانه.


بگذر هوا


که در را به رویت گشاده ایم


شادمانه.”


 


در همین زمینه و به همین قلم:


میگوی جزیره


دهن به دهن 


سلامی دوباره به آفتاب