ده سطر از “دن کیشوت” در رادیو فردا


 سروانتس خالق دن کیشوت


 


فایل صوتی زیر، گزارشی است به مدت پنج دقیقه که بهمن باستانی برنامه ساز و گوینده رادیو فردا در رابطه با چهارصدمین سال انتشار رمان “دن کیشوت” ساخته که با ترجمه ده سطر از وصیت نامه دن کیشوت که توسط من خوانده می شود پایان می یابد. گفتم شاید بد نباشد شما هم آنرا بشنوید.


[فایل صوتی] 


 


در همین زمینه و به همین قلم:


“دن کیخوته” چهارصد ساله شد


یک ابتکار جالب