هلند در برف

“رجب محمدین” دوست خوب و عکاس خوش ذوق و خلاق ساکن هلند گهگاه برخی از کارهایش را برایم می فرستد و شادمانم می کند. حیف است یک دو عکس تازه اش را که از هلند در برف انداخته نبینید و لذت نبرید.