یک اتفاق ساده!

بی تردید باید بیش از یکبار تصویر زمین خوردن فیدل کاسترو یا آنطور که کوبائیها می نامندش “کوماندانته = فرمانده” را در تلویزیونهایتان دیده باشید. پیرمرد که پس از یک سخنرانی پرشور در سانتا کلارا از پشت تریبون به طرف صندلیش برمی گشت و با سری افراشته شق شق راه می رفت اختلاف سطح سکوی زیر پایش را ندید و با تمام قد پخش زمین شد. خودش در مصاحبه ای که با دست و پای شکسته انجام داد پیش بینی کرد که عکس زمین خوردن او همین فردا در صفحه اول روزنامه های امریکا چاپ خواهد شد. او کاملا  درست می گفت چرا که لحظه به لحظه ی این اتفاق ساده در نشریات امریکا انتشار یافت که یک نمونه اش را در زیر برایتان بازچاپ می کنم.

البته نه تنها امریکا که تمام رسانه های خبری جهان این صحنه را در سرلوحه اخبارشان جای دادند. اما آنچه اسن قصه را جالب تر می کنداین ست که تصویر زمین خوردن کاسترو هرگز از تلویزیون خود کوبا پخش نشد.  آنچه پخش شد مصاحبه او بود بلافاصله پس از زمین خوردنش که بی آه و ناله از احتمال شکستگی در چند جا از استخوان دست و پایش حرف زد. (من در برنامه اخبار تلویویزیون بین المللی کوبا، “کوبا ویزیون”، که از طریق ماهواره به آن دسترسی دارم این اتفاق ساده ی زمین خوردنش را هرگز ندیدم.)


اینها را گفتم تا کمی در این باب باریک شوم. اصطلاح زمین خوردن به معنای شکست خوردن یا حذف شدن باید از مسابقات کشتی آمده باشد چون بازیکن زمین خورده در فوتبال یا بسکتبال همان معنائی را نمی دهد که در ورزش کشتی. به هر حال این اصطلاح ازهر کجا که آمده باشد در ذهن دولتمردان کوبا همان معنائی را دارد که در ذهن مخالفان غربی آنها. به اعتقاد من تلویزیون کوبا از نشان دادن این صحنه بسیار ساده به این دلیل سر باز می زند تا مبادا شکست و حذف “کوماندانته” به ذهن کسی متبادر شود و در مقابل تلویزیونهای دیگر صد بار آنرا پخش می کنند تا به دنیا بگویند او هم شکست پذیر است.


            و اما اولین حرکت پر سرو صدای کاسترو پس از زمین خوردن این بود که چند روز بعد با دست آویخته به گردن همراه با رئیس بانک مرکزی کوبا در تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که از این پس دلار امریکا که عملا تنها پول در گردش در کوبا بود جائی در کوبا ندارد و جایش را به یوروی اتحادیه اروپا داده است. او به مردم کوبا دو هفته فرصت داد تا دلارهایشان را در بانکهای کوبا به یورو تبدیل کنند و اعلام کرد که پس از انقضای این فرصت ده در صد از قیمت دلار بعنوان کارمزد تبدیل به یورو کسرخواهد شد. هنوز حرفش تمام نشده بود که صفهای درازی پشت در بانکها از مردمی که غافلگیر شده بودند تشکیل شد تا هرچه زودتر چند ده دلاری را که به هزار بدبختی جمع کرده بودند به یورو تبدیل کنند.


            در کوبا هیچ تغییر سیاست مهمی بدون اینکه خود فیدل آنرا از تلویزیون اعلام کند از طرف مردم جدی گرفته نمی شود. حالا اگر پس از هزار سال پیرمرد سرش را زمین بگذارد تکلیف اعلام سیاستهای جدید دولت چه می شود رازی است که هزار سال دیگر فاش خواهد شد!


(برای مطالعه بیشتر در مورد کوبا روی “کوبائی که من می شناسم “ کلیک کنید.)