یک تیر و چهار نشانه

نشانه اول: شهره خانم عزیز. همانطور که خواسته بودید یک قصه دیگر از مجموعه “قصه نویسان جدید کوبا” ترجمه کردم و در این سایت گذاشتم. امیدوارم از این یکى هم مثل قصه “اتوبوس” خوشتان بیاید. باز هم اگر فرصتى شد در این زمینه کار خواهم کرد. ممنون از نامه تشویق آمیزتان.
نشانه دوم: على آقا از شهر آرنهم هلند. نه عزیزم من وب سایت هلندى ندارم. دار و ندارم در این عرصه همین وب سایت “از دور بر آتش” است و بس!
نشانه سوم: آقاى نادر از تبریز. خوشحالم که از نوشته هاى من استقبال کرده اید. من هم مثل شما چشم انتظار راه افتادن سایت “برداشت ۷” هستم تا بتوانم در خدمت شما جوانان علاقمند به فیلمسازى باشم. امیدوارم دوستانى که قولکى به من داده اند بیش از این من و شما را منتظر نگذارند.
نشانه چهارم: مهران نازنین. من مشتاق خواندن فیلمنامه شما هستم ولى ترجیح میدهم تا راه افتادن سایت مربوطه صبر کنید تا به شکل دقیق و حرفه اى به کار بپردازیم. دلم میخواهد از اول به شکلى اصولى و برنامه ریزى شده کار را شروع کنیم تا تاثیر لازمه را در پیشرفت کار داشته باشد.