تکمله اى بر گزارش تصویرى از کوبا

استقبال از “یک گزارش تصویرى از وسائل نقلیه در کوبا” بقدرى بود که تعداد مراجعین به سایت من را دو چندان کرد. نقل این گزارش در سایت پر بیننده “گویا نیوز” البته تاثیر تعیین کننده اى در معرفى این مطلب به علاقمندان چنین موضوعاتى داشت که جا دارد همینجا از گردانندگان آن سایت سپاسگزارى کنم.
و اما چند نکته تکمیلى در رابطه با مسئله تحریم اقتصادى امریکا علیه کوبا وجود دارد که فکر میکنم اشاره به آنها مفید فایده باشد.


میدانیم که گرچه کوبا تنها کشور در جهان است که بیش از چهل سال در محاصره اقتصادى زندگى کرده است اما تنها کشورى نیست که با این مشکل دست به گریبان بوده و یا هست. بعنوان نمونه دولت جمهورى اسلامى ایران نیز بیست و اندى سال است که در محاصره اقتصادى امریکا به سر میبرد. نکته اى که میخواستم بدان اشاره کنم تفاوتهاى فاحشى است که میان این دو مورد وجود دارد.
۱﴾ ایران کشورى است که چندین هزار کیلومتر از امریکا فاصله دارد در حالیکه کوبا بیخ دماغ امریکاست ﴿فاصله میامى تا هاوانا فقط ۹۰ مایل یعنى حدود ۱۵۰ کیلومتر است﴾.
۲﴾ ایران هزاران کیلومتر مرز مشترک با کشورهاى مجاورش دارد که حتى اگر دولت خودش بخواهد از ورود کالائى به داخل کشور جلوگیرى کند در عمل توان آنرا نخواهد داشت ﴿ورود مشروبات الکلى که به وفور در بازارهاى ایران عرضه میشود نمونه ساده اى از آن است﴾ چه رسد به اینکه دولت ایران بخواهد کالاهاى مورد نیاز مثل قطعات یدکى اتوموبیل را از طریق کشورهاى همسایه وارد کند. در حالیکه هیچ محموله قاچاقى قادر نخواهد بود بدون درگیرى با ناوگانهاى امریکائى مستقر در دریاى کارائیب کالائى را به جزیره کوبا برساند. کوبا توسط دریائى که هیچ قدرتى در آن ندارد بطور کامل محاصره است. بخشى از خود این جزیره حتى هنوز هم در اشغال نظامى امریکاست ﴿گوانتانامو، جائیکه زندانیان القاعده و طالبان در آن نگهدارى میشوند بخشى از استانى به همین نام است که در منتهى علیه شرق کوبا واقع شده است﴾.
۳﴾ و بالاخره، ایران بدلیل مخازن سرشار نفتى، جدا از ثروتهاى طبیعى دیگر، همواره توانسته است بخشى از متحدان استراتژیک امریکا را با دادن امتیازات مالى چشمگیر با خود همراه کند ﴿برخورد کجدار و مریز اتحادیه اروپا نمونه اى از آنست﴾ در حالیکه کوبا کشورى است فقیر که هیچ چیز براى حاتم بخشى در اختیار ندارد حتى اگر باور داشته باشیم که رژیم حاکم بر کوبا مثل رژیم اسلامى ایران آماده چوب حراج زدن به تمامى ثروت مردم باشد تا چند صباحى بیشتر بر کرسى قدرت بماند ﴿امرى که باورش براى شخص من البته مشکل است﴾.