وصف العیش نصف العیش!

این آرزو که موفقیت شهره نازنین را در مراسم اسکار تبریک بگویم، آرزوئى که در نوشته دیروزم بازتاب داشت، مثل هزارها آرزوى دیگرم فعلا برآورده نشد. من از ساعت دو بعد از نیمه شب به وقت هلند که پخش مراسم اسکار بطور مستقیم از بى بى سى آغاز شد تا وقتى که حدود ساعت سه و نیم صبح تکلیف اسکار نقش دوم زن معلوم شد مثل میلیونها ایرانى دیگر به شوق شرکت در لحظه اى که آرزویش را داشتم پاى تلویزیون نشستم. هرچه بود براى من شبى بود استثنائى و به یاد ماندنى چرا که در طول اینهمه سال این تنها بارى بود که من مراسم اسکار را بصورت زنده تعقیب میکردم. و اما آرزوى دیگرم فعلا اینست که راه اندازى سایت “برداشت ۷” خیلى به درازا نکشد و من و شما بتوانیم “اولین کلاس اینترنتى فیلمنامه نویسى و فیلمسازى به زبان فارسى” را رسما افتتاح کنیم. فعلا بر مبناى ضرب المثل معروف “وصف العیش نصف العیش” آرم این سایت را برایتان به نمایش میگذارم تا خودش آماده شود.
take7logo2.jpg