شهره و اسکار

خبر مسرت بخش نامزدى شهره آغداشلو براى جایزه اسکار مستم کرده است. شهره بازیگرى ذاتى است. نمیدانم تا چه اندازه با تعبیر “بازیگر ذاتى” آشنائید. یا بهتر، تا چه اندازه با برداشت من از این تعبیر آشنائید. شهره، با برداشت من، بازیگرى است که گوهر بازیگرى در رگهایش جریان دارد. او نقشش را بازى‌ نمیکند، خلق هم حتى نمیکند. او آنرا زندگى میکند. این البته برداشت امروز من از آن عزیز که حالا بعنوان اولین بازیگر ایرانى نامزد جایزه اسکار شده، نیست. این برداشت من از زندگى پربار بازیگرى او تا کنون است. و البته از تجربه شخصى خودم در کار با او نیز هم هست.
به شهره و هوشنگ توزیع، همسر هنرمندش، و جامعه هنریمان و بخصوص به مردم ایران این رویداد مسرت بخش را صمیمانه تبریک میگویم و امیدوارم در ماه آینده اولین جایزه اسکار براى خانواده سینماى ایران به دست مهربان شهره سپرده شود.