به خاطر یک زن

نامه‌اى داشتم از مسئول نشریه و سایت ایران فلامنکو که از من خواسته بود بیشتر در مورد این موسیقى بنویسم. بىتردید این کار را خواهم کرد چرا که هرچه بیشتر در این باره مىدانم بیشتر به دانستن از آن راغب مىشوم. من دهها ویدئو در مورد رقص و آواز فلامنکو دارم که برخى از آنان بىنظیرند، مثل سرى دوازده قسمته با عنوان “Caminos Flamencos” به معناى جاده‌هاى فلامنکو که در آن سازندگان برنامه به تمام شهرها و قصبه‌هاى اندلس سر زده‌اند و اصیلترین خواننده‌ها و رقصنده‌هاى فلامنکو را در برنامه‌شان گرد هم آورده‌اند. و یا سرى پنج قسمته “Años de flamencos” ﴿سالهاى فلامنکو﴾ که رشد این هنر را در نیمه دوم قرن بیستم دنبال مىکند. در این سرى که از فیلمهاى سیاه و سفید دهه پنجاه و شصت استفاده فراوان شده بسیارى از هنرمندان مشهور را در سنین نوجوانى و حتى کودکى مى‌توان دید. در پایان این مقال خوش دارم ترانه‌اى از نوار ویدئوئى دیگرى با عنوان “Arte y artistas flamencas” ﴿هنر و هنرمندان فلامنکو﴾ را با اجرا و صداى دو هنرمند نامدار، براى تقدیم به همکاران نشریه و سایت “ایران فلامنکو”، ترجمه کنم. ﴿نام برنامه‌ها را به لاتین نوشتم تا علاقمندان بتوانند آنان را بیابند، اگر بخواهند﴾. نام این آواز “ترانه شخصى” است و خواننده‌اش خوان بالدراما “Juan Valderrama” است که آنرا با نوازندگى گیتار لوئیس کالدریتو “Luis Calderito” اجرا کرده است. به راستى که مضمونى چنین بدیع در کمترین ترانه‌اى امکان حضور دارد.
خداوند زندگى‌اى به من ارزانى داشته که به مفت نمىارزد!
سرچشمه‌ ناپدید شده‌اش به سرچشمه رودى مىماند بىآب.
به خاطر یک زن، گریه کرده‌ام،
به خاطر یک زن، رنج برده‌ام،
به خاطر یک زن که مجنون‌وار مىستایمش.
به خاطر یک زن، که پشت میله‌هاى زندان هم باشم شادمان خواهم بود.
به خاطر یک زن، که اگر جانم را بخواهد برایش مىدهم.
زندگى فلاکتبارم را به خاطر همین زن است که مىپذیرم.
چون زنى که از او با شما حرف مىزنم، آقایان،
مادر من است!