رویاپردازان اسپانیا

براى اینکه گستره‌ى پهناور مضامین ترانه‌هاى فلامنکو را نشانتان دهم هیچ چیز بهتر از ترجمه ترانه‌اى که در زیر می آورم نیست. مضمون عمیق و متفکرانه آن را با مضمون ساده و بی پیرایه‌ى ترانه قبلى ﴿بچه‌رو نزن مامان﴾ مقایسه کنید تا بدانید از چه حرف می زنم. شاید گمان کنید که در همه فرهنگها این دوگانگى به چشم مىخورد. برخى ترانه‌هاى ساده مىنویسند و برخى ترانه‌ها‌ئى با مضامین عمیق تر. ولى به یادتان می آورم که شعر و آهنگ ترانه زیر ساخته و پرداخته همان هنرمند نامدارى است که ترانه قبلى از اوست، یعنى مانوئل آله‌خاندرو (Manuel Alejandro). گرچه خواننده همان لولا فلورس (Lola Flores) نیست بلکه خواننده دیگرى است با همان شهرت و محبوبیت و اصالت به نام لا پاکرا د خرز ﴿La Paquera de Jerez﴾. ﴿براى دوستانى که خواهان مطالعه بیشتر در مورد این افرادند نام آنها را به حروف لاتین نوشتم تا از طریق اینترنت بتوانند اطلاعات بسیارى در مورد آنها به دست آورند.﴾.
به دریا می زنند در قایق هاى ساخته از کف
کاشفان زمین.
رویاپردازان.
به دریا می زنند تا به قاره آمریکا
خدا، نور و نام عرضه کنند.
رنگ آبى پیکاسو و پرتو جاودانه نقشهایش را.
صداى لخته شده‌ى خون لورکا را.
ایمان ﴿مادر﴾ ترزا را.
و باور ساده‌لوحانه دن کیشوت را.
رویاپردازان اسپانیا
با قلم موها و شعرها و آوازشان
بر ستاره‌ها گام می زنند.
رویاپردازان اسپانیا
با گیتارهاى کوکشان
عشق بر خاک می فشانند.