“زندان زنان”

همین امشب فیلم زبیاى منیژه حکمت، زندان زنان، را براى دانشجویانم نمایش دادم ﴿ما دوشنبه شبها در مرکز آموزش نمایش فیلم داریم﴾. کپى ویدیویى فیلم را خود او به من داده بود همانروزى که با چشمهاى نمدار از شادى سفرش به سوید را کوتاه کرده بود تا در مراسم اهداى جایزه به فیلمش در هلند حضور داشته باشد. فیلم زندان زنان در فوریه گذشته در چهارچوب جشنواره جهانى فیلم رتردام به نمایش درآمد و جایزه با پرستیژ حقوق بشر را که سازمان عفو بین‌الملل هر ساله به فیلمى مىدهد برنده شد.
این فیلم به اعتقاد من سرشار از زیبایى و ظرافت هنرمندانه است، چه در فیلمنامه و چه در کارگردانى. اما آنچه مرا بیش از اینها شگفت زده کرده است جسارت منیژه و همکارانش در پرداختن به موضوعى است اینچنین حساس. نه فرصت این را دارم و نه صفحات یادداشتهاى روزانه را مناسب نقد و بررسى فیلم مىبینم با این وجود نمىتوانم از گفتن این واقعیت پرهیز کنم که سیاهه فیلمهاى ماندنى سینماى ایران در دوران تیره‌اى که در آن به سر مىبریم تنها شامل فیلمهایى نمىشود که از پرداختن به مسایل اجتماعى ایران شانه مىزنند. فردا که جاى نفس کشیدن باز شود فیلمهایى چون بانوى اردیبهشت، از رخشان بنىاعتماد، دایره، از جعفر پناهى و همین کار درخشان منیژه حکمت جاى واقعى خود را خواهند یافت.

۳ comments

  1. سپیده جان
    خواندن صفحه تو به خاطر رنگش برای من ناخواناست.
    به هر حال برایت آرزوی موفقیت دارم.
    عمو رضا

  2. chon zohbat as film kardid .agarduzt ya forzat dashtid naghdi bar filme “mazti azbha” benfizid man wa khiliha as in film khosheman amade ama yek kargardane san as ghole khodash wa edei khargardan dar iran nasari midad ke ba bradashte khili as nasare ma binendegane film ajib bud .in filmsas do zal o nim dar berlin sendegi mikonad.

Comments are closed.