ماجراى دیگ زود پز!

اشاره کرده بودم، در یکی دو نوشته قبلى، که این روزها سخت درگیر تدریسم. من معمولا سالى یکبار در مرکز آموزش بین‌المللى رادیو تلویزیون هلند بعنوان مسول کورس و مدرس به برنامه ریزى و تدریس سینما مى‌پردازم. کورس فعلى من تازه شروع شده و تا آخر سال مسیحى براى مدت سه ماه ادامه خواهد داشت. دانشجویان این کورس بین‌المللى تماما از کشورهای به اصطلاح در حال توسعه مى‌آیند. امسال من بیست و یک دانشجو دارم که از ۱۸ کشور مختلف آسیا و افریقا و آمریکاى لاتین آمده‌اند. از سریلانکا تا اریتره، از کلمبیا تا آفریقاى جنوبى و از سیرآلیون تا بنگلادش ﴿راستى براى اولین بار یک دانشجو هم از ایران دارم که چه احساس شیرینى به من مى‌دهد و یک دانشجوى کوبایى را هم انتخاب کرده بودم که در آخرین لحظه اجازه خروجش از طرف دولت کوباصادر نشد. او در یک فرستنده تلویزیون محلى در کوهپایه‌هاى سیرا ماسترا برای روستاییان برنامه آموزشى مى‌سازد﴾. دانشجویان پس از پایان این کورس با کولبارى از تجربه عملى و نظرى به کشورهایشان برخواهند گشت.
چون این دانشجویان با هم و با کارهاى همدیگر آشنایى ندارند معمولا ساعاتى در مرکز آموزش دور هم مى‌نشینیم تا فیلمها و برنامه‌هاى رادیویى آنها را با همدیگر ببینیم و بشنویم. دیشب عمر لاما، دانشجوى نپالى قسمتى از یک برنامه رادیویى‌اش را براى ما پخش کرد. برنامه در مورد مشکل بزرگ سیاسى رژیم نپال براى مبارزه با دیگ زودپز بود!
ورود دیگ زودپز به نپال به شدت ممنوع است و در تمام مسیرهاى منتهى به مرز هند پستهاى بازرسى زیادى براى مقابله با مردم عادى که به امید خرید دیگ زودپز از اقصى نقاط کشور به مرز هند مى‌آیند، برقرار شده است. درست آنسوى مرز هند با نپال تجار هندى هر روزه صدها دیگ زودپز به نپالیها مى‌فروشند و خریداران براى وارد کردن مطاعشان به نپال به هر ریسکى دست مى‌زنند. ماجرا این است که اگر این دیگهاى زودپز جمع‌آورى نشود و به دست چریکهاى مایویستی که مسلحانه علیه دولت مى‌جنگند بیافتد هر دیگ زودپز به یک بمب پرقدرت بدل مى‌شود و روزى یا شبى یک خودرو نظامى را به هوا خواهد فرستاد. خریداران دیگ زودپز نه فقط باید دیگشان را از چشم ماموران دولتى پنهان کنند بلکه باید از تله چریکها که گاه و بیگاه به مسافران در جاده هند شبیخون مى‌زنند نیز به حیلتى بگریزند.
عمر لاما در برنامه‌اش با ضبط صوت و میکروفون مخفى به عنوان خریدار، تمام مراحل گذر از مرز، خرید دیگ زودپز از بازار هندیها، مراحل کنترل در مرز و پستهاى متهدد بازرسى در جاده‌ها، و حتى تفتیش در فرودگاه کاتماندو، جاییکه بالاخره لو رفته بود را، بر روى نوار ضبط کرده بود. او در نهایت با نشان دادن کارت خبرنگارى توانست از بازداشت و پرداخت جریمه فرار کند ولى دیگ زودپزش در توقیف پلیس فرودگاه باقى ماند!

۲ comments

Comments are closed.